Một số quy định mới về hóa đơn áp dụng từ ngày 01/11/2021

Cách viết hoá đơn GTGT khi được giảm thuế theo Nghị định 92/2021 từ 01/11/2021

Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định việc giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với 02 nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

– Nhóm 1: Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

– Nhóm 2: Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Đối với những doanh nghiệp, tổ chức được giảm thuế GTGT thì thực hiện viết hoá đơn như sau:

  • Đối với doanh nghiệp, tổ chức thuộc nhóm 1, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán.
  • Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
  • Đối với doanh nghiệp, tổ chức thuộc nhóm 2, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”.

Lưu ý:

  • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ thì khi lập hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.
  • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).
  • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 30% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại một số tỉnh/thành

Theo Công văn 10847/BTC-TCT ngày 20/9/2021 của Tổng cục Thuế thì Bộ Tài chính đã lập kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 và giai đoạn 2 từ tháng 4/2022.

Cụ thể. việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 áp dụng đối với các tỉnh, thành phố sau đây:

Như vậy, kể từ tháng 11/2021, trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố nêu trên sẽ thực hiện hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử chính là giải pháp chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

Những hạn chế còn tồn đọng của hóa đơn giấy đã bắt buộc Cơ quan thuế Việt Nam phải có một sự đổi mới. Đó là áp dụng hóa đơn điện tử vào lĩnh vực thuế, các doanh nghiệp kê khai và nộp thuế qua mạng.

HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Sử dụng hóa đơn điện tử vừa giải quyết được những bất cập của hóa đơn giấy vừa góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuế.

Phần mềm tích hợp hóa đơn điện tử của AZ SOFT cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn với đầy đủ các tính năng, các mẫu hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Với kế toán AZ, bạn sẽ được trải nghiệm tính năng lập, phát hành hóa đơn và gửi email hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay trên phần mềm kế toán.

Có 2 hình thức tích hợp: tích hợp hóa đơn điện tử thông qua web service (gọi tắt API) và kết xuất file excel. Ở mỗi hình thức đều mang lại sự tiện dụng cho kế toán khi thao tác.

Để được tư vấn và trải nghiệm sản phẩm AZ SOFT, doanh nghiệp hãy liên hệ với các chuyên gia của AZ SOFT qua hotline: 0903.111.632

Scroll to Top
0903111632
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon