Giải pháp ERP cho ngành sản xuất nhựa – Giải pháp phần mềm AZ SOFT

Ngày nay, ngành công nghiệp nhựa đóng vai trò quan trọng trong đời sống và trong sản xuất. Theo thống kế hiện nay các doanh nghiệp ngành nhựa với tốc độ phát triển hàng năm từ 16-18% ( chỉ sau ngành viễn thông và dệt may). Sản phẩm nhựa của Việt Nam phổ biến rộng rãi ở thị trường trong nước, ngoài ra còn có mặt tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bên cạnh những lợi thế về nhu cầu thị trường doanh nghiệp cũng đối mặt với sự cạnh tranh nội bộ ngành. Việc ứng dụng giải pháp ERP cho doanh nghiệp ngành nhựa giúp doanh nghiệp có thể nầng cao năng lực quản lý, sản xuất thông minh, tận dụng những hiệu quả tích cực của ứng dụng côn nghệ thông minh trong sản xuất.

Phần mềm ERP cho ngành nhựa có thể giải quyết được những vấn đề gì?

Lên kế hoạch sản xuất

Phần mềm giúp thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa trên số liệu đơn đặt hàng.  Như vậy, chức năng này cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lí được thông tin kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, phần mềm còn được tích hợp với phân hệ họach định nhu cầu NVL để tính toán nhu cầu NVL cung ứng cho việc sản xuất.

Giám sát tiêu thụ vật liệu

Phần mềm trợ giúp việc tính toán các yêu cầu về NVL dựa theo kế hoạch sản xuất. Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất, phân tích năng lực và nguồn lực  của hệ thống sản xuất, phần mềm sẽ tự động tính toán nhu cầu NVL để có các hành đồng như gửi yêu cầu mua NVL để thực hiện công tác mua NVL phục vụ sản xuất. Chức năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của NVL và các nguồn lực khác.

Tra cứu dữ liệu dễ dàng

Phần mềm ERP cho ngành nhựa lưu trữ mọi dữ liệu sản xuất, cho phép quản đốc phân xưởng luôn có được các số liệu sản xuất trong từng ngày, từng ca làm việc và từ các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. Chức năng này sẽ ghi chép tất cả các hoạt động của mỗi công đoạn sản xuất ở mỗi thời điểm nhất định, sản phẩm hoàn thành của mỗi công đoạn và tính luôn chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm hay từng lệnh sản xuất (chi phí dở dang). Với tính năng này, bộ phận Điều độ sản xuất của nhà máy luôn có số liệu chính xác về việc xuất nhập NVL, thành phẩm, giúp nâng cao khả năng quản lí điều độ sản xuất. Với đặc thù của Công ty là sản xuất ra thành phẩm phải qua nhiều công đoạn, chức năng này hỗ trợ công tác quản lí một cách tốt nhất.

Truy xuất nguồn gốc và theo dõi

Tất cả hàng hóa nhận được có thể được đặt bằng cách sử dụng một hệ thống mã vạch duy nhất. Đối với tất cả các sản phẩm hoàn chỉnh, các thành phần và nguyên liệu thô có liên quan đều có thể được truy tìm từ lần mua ban đầu để gửi đi.

Xử lý đơn đặt hàng & Tự động hóa

Tất cả chi phí vật tư và chi phí có thể được lập trình vào hệ thống ERP cho ngành nhựa để có thể tính được lợi nhuận có thể được tính toán ngay lập tức khi báo giá được tạo. Quy trình EDI như xác nhận đơn đặt hàng, hóa đơn và ghi chú giao hàng có thể được tự động và gửi bằng điện tử đến người nhận, tiết kiệm thời gian và tài nguyên cho doanh nghiệp.

Nguồn: Giaiphaperp

Scroll to Top
0903111632
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon