PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Phần mềm hóa đơn điện tử ehoadon

Giải pháp hóa đơn điện tử eHoadon.online được tích hợp sẵn trong giải pháp phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp của AZ Soft.
Tất cả các nghiệp vụ về hóa đơn điện tử đều được liên kết và xử lý ngay tại từng màn hình chức năng kế toán về bán hàng, hóa đơn, tất cả được tính hợp chặt chẽ trong một phần mềm duy nhất, dữ liệu được nhập một lần và kế thừa mà không phải nhập lại ở hai phần mềm khác nhau
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC… và sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC

Hoá đơn điện tử AZ Software

Tính năng CỦA PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

1.Khởi tạo mẫu hóa đơn

Phần mềm cho phép khách hàng lựa chọn mẫu hóa đơn sẵn có, hoặc thiết kế mẫu hóa đơn theo mẫu riêng. khai báo các thông tin:
- Chọn loại hóa đơn
- Hình thức hóa đơn
- Mẫu số hóa đơn
- Ký hiệu hóa đơn

2.Đăng ký sử dụng hóa đơn

- Phần mềm cung cấp sẵn mẫu quyết định áp dụng hóa đơn điện tử để kế toán có thể tải về khai báo thông tin, sau đó in ra và nộp cho cơ quan thuế.
- Sau khi có quyết định từ cơ quan thuế, khai báo và đính kèm mẫu quyết định của cơ quan thuế về áp dụng hóa đơn điện tử lên phần mềm
- Tích chọn các mẫu hóa đơn cần đăng ký sử dụng

3.Thông báo phát hành hóa đơn

- Khai báo các thông tin về thông báo phát hành hoá đơn được lập để gửi cơ quan thuế
- Chọn các loại hoá đơn sẽ được thông báo phát hành với cơ quan thuế. Đồng thời khai báo thông tin về số lượng hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng

4. Lập dự thảo hóa đơn

Sau khi làm chứng từ bán hàng, phần mềm tạo bản nháp hóa đơn trước khi cấp số để gửi mail cho khách hàng check thông tin.

5. Cấp phát số hóa đơn

Thực hiện cấp số hóa đơn điện tử tự động theo phần mềm đã khai báo

6. Phát hành hóa đơn

Ký số lên hóa đơn điện tử được duyệt.
Phát hành các hóa đơn điện tử đã được lập và cấp số hóa đơn trên chương trình nhưng chưa phát hành

7. Chuyển đổi hóa đơn giấy

Cho phép chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành thành hóa đơn giấy dùng để lưu thông hàng hóa hoặc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

8. Gửi mail hóa đơn cho khách hàng

Chương trình tự động gửi hóa đơn đã phát hành, thông tin hóa đơn điều chỉnh (trong trường hợp điều chỉnh hóa đơn) tới địa chỉ khách hàng được lưu trong danh mục khách hàng.
Có thể thực hiện gửi hàng loạt hóa đơn, hoặc gửi 1 hóa đơn cho nhiều địa chỉ email

9. Điều chỉnh hóa đơn

Xử lý các nghiệp vụ điều chỉnh thông tin hóa đơn. Điều chỉnh tăng/ giảm giá trị hóa đơn

10. Xóa / hủy hóa đơn

Xử lý các nghiệp vụ xóa / hủy hóa đơn

11. Xuất hóa đơn thay thế

Xuất hóa đơn thay thế cho các hóa đơn xóa / hủy.

12. Tra cứu hóa đơn

Tra cứu danh sách thông tin và trạng thái các hóa đơn

13.Web tra cứu hóa đơn

Dùng cho việc tra cứu thông tin hóa đơn, tải hóa đơn và khách hàng ký xác nhận hóa đơn.

Đặc điểm nổi bật

1. Tích hợp cùng phần mềm kế toán AZ 6.0

Tất cả các nghiệp vụ về hóa đơn điện tử đều được liên kết và xử lý ngay tại từng màn hình chức năng kế toán về bán hàng, hóa đơn, tất cả được tính hợp chặt chẽ trong một phần mềm duy nhất, dữ liệu được nhập một lần và kế thừa mà không phải nhập lại ở hai phần mềm khác nhau

2. Đáp ứng theo đúng Nghị định thông tư của nhà nước

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC… và sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC

3. Tiết kiệm và nhanh chóng

Tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ, vận chuyển, bảo quản hóa đơn Không mất, hỏng, cháy hóa đơn Khách hàng nhận được hóa đơn một cách tức thời

Khách hàng tiêu biểu

Vietjetair cargo

Công ty cp nhựa 04

KMTC air-sea services

Ngọc lam sài gòn

nhựa tân hưng lợi

Kỹ thuật điện hoàng trang

công ty cp hiashi

công ty tnhh tam trần

trường đại học công nghiệp

phòng công chứng số 7

vp công chứng nguyễn nguyệt huệ

Công ty TNHH citexco

Scroll to Top

Đăng ký dùng thử

0903111632
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon