A3 - GIẢI PHÁP SAO LƯU DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG

PHẦN MỀM A3 - GIẢI PHÁP SAO LƯU DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG

Giải pháp sao lưu dữ liệu tự động của phần mềm A3 AZ SOFT là một giải pháp phần mềm hoạt động dựa trên nguyên tắc vòng tròn liên kết bảo vệ .Phần mềm sao lưu dữ liệu A3 hoạt động trên nguyên tắc vòng tròn bảo vệ dữ liệu giữa 2 máy local và 1 máy server. Các ưu điểm của phần mềm sao lưu dữ liệu. A3:

– Tiết kiệm chi phí trang bị phần cứng sao lưu dữ liệu.
– Bảo vệ dữ liệu an toàn do virus hoặc trường hợp ổ cứng máy tính hư.
– Dễ cài đặt, vận hành và phục hồi dữ liệu.

Hình ảnh sản phẩm

Scroll to Top

Đăng ký dùng thử

0903111632
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon